Print
Aug 04
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 05
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 08
 • Varsity
 • game

Flour Bluff

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 11
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 11
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 11
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 12
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 12
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 15
 • Varsity
 • game

@ Tuloso-Midway

 • 0-0

3-0

0
0
Aug 17
 • Varsity
 • tournament

@ Sinton Tournament (Akins)

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 17
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 17
 • 0-0

2-1

0
0
Aug 19
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 19
 • 0-0

2-1

0
0
Aug 22
 • Varsity
 • game

Alice

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 24
 • Varsity
 • tournament

@ Cuero Tournament (Banquete)

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 24
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 24
 • Varsity
 • tournament

@ Cuero Tournament (Gonzales)

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 26
 • Varsity
 • tournament

@ Cuero Tournament (TBA)

 • 0-0

1-1

0
0
Aug 26
 • Varsity
 • tournament

@ Cuero Tournament (TBA 2)

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 26
 • Varsity
 • tournament

@ Cuero Tournament (TBA3)

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 29
 • Varsity
 • game

@ King

 • 0-0

3-0

0
0
Sep 01
 • Varsity
 • game

@ St. Joseph

 • 0-0

1-1

0
0
Sep 05
 • Varsity
 • game

Industrial

 • 0-0

3-0

0
0
Sep 08
 • Varsity
 • game

@ Ingleside

 • 0-0

3-0

0
0
Sep 12
 • Varsity
 • game

Miller

 • 0-0

3-0

0
0
Sep 15
 • Varsity
 • game

@ Orange Grove

 • Win
 • 1-0

3-0

0
0
Sep 19
 • Varsity
 • game

West Oso

 • Win
 • 2-0

3-1

0
0
Sep 22
 • Varsity
 • game

Sinton

 • Loss
 • 2-1

3-0

0
0
Sep 26
 • Varsity
 • game

@ Calhoun

 • Loss
 • 2-2

3-0

0
0
Sep 29
 • Varsity
 • game

Jones

 • Win
 • 3-2

3-2

0
0
Oct 03
 • Varsity
 • game

@ West Oso

Tuesday 7:00 PM

Oct 06
 • Varsity
 • game

Orange Grove

Friday 4:30 PM

Oct 10
 • Varsity
 • game

@ Sinton

Tuesday 6:00 PM

Oct 13
 • Varsity
 • game

@ Jones

Friday 5:00 PM

Oct 17
 • Varsity
 • game

Calhoun

Tuesday 7:00 PM

Oct 20
 • Varsity
 • game

Ingleside

Friday 4:30 PM